Orasolv tror på bättre tider

Företagsnytt

”Nya” Orasolv är i november 2012 ett förändrat bolag. Företagsledning och styrelse har under kort tid genomfört ett lönsamhetsprogram som bl.a. har sänkt kostnaderna märkbart. Bolaget har gått från stora förluster till att i september 2012 igen visa vinst före extraordinarie kostnader.

Utestående leverantörsskulder har betalats och bolagets likvida problem har blivit åtgärdade. Orasolv uppges nu vara på rätt väg. Nedan är en beskrivning av några av de kostnadsbesparingar och intäktsskapande åtgärder som är genomförda under 2012.

 

Genomförda kostnadsbesparande aktiviteter under 2012:

• Minskade kostnader i moderbolaget, t.ex. har klinikkoordinator och sekreterartjänsterna avvecklats.

Ett internt VD-byte har genomförts. Enbart dessa förändringar ger en besparing på ca 200.000 kr i månaden.
.

• Utdelning av dotterbolaget Orasolv Products AB som tidigare har medfört stora investeringar för moderbolaget.
.

• Minskade tandtekniks- och materialkostnader.
.

• Kraftig reducering av kostnader för konsulter.
.

• Listbyte från First North till Aktietorget pågår – sänker kostnader i samband med notering med över 50 procent.

• Sänkning av revisions samt konsultationskostnader, reducerade kostnader med ca 50 procent.

• Minskade IT- och telefonikostnader.

• Framgångsrika hyresförhandlingar.

 

Intäktsåtgärder under 2012

• Fokus på att få befintliga kliniker mera lönsamma.

• Administrativ personal inom ekonomi och juridik är numera intäktsbringande och arbetar bl.a. med Preventums kunder.

• Fokus på säljinsatser i Preventum.

• Nyrekrytering av tandläkare till Tyresö och Tandpoolen.

VD Maria Johansson säger ” Mycket hårt arbete ligger bakom de aktiviteter vi har genomfört för att på kort tid få till lönsamhet. Det glädjer mig att vi har alla anställda med oss och att vi tillsammans nu skall skapa en lönsam verksamhet som kan generera bra resultat till våra tålamodiga aktieägare. Detta kommer också att gynna våra duktiga medarbetare.”

 

Källa: Orasolv

 

Taggar
Företagsnytt