Orasolvs VD Jan Freij Svensson slutar

Företagsnytt

Jan Svensson Freij har efter 2 år som VD beslutat att avgå.

Jan Svensson Freij lämnar tjänsten som VD i bolaget den 21 december 2012
efter en uppsägningstid på 6 månader.

Jan Svensson Freij kommer att arbeta som VD under uppsägningstiden och
fokusera på lönsamhets- och verksamhetsutveckling för Preventum AB och
Orasolv Clinics AB.

”En efterträdare kommer utses under hösten, allt fokus ligger nu på att få
bolaget kassaflödespositivt och lönsamt så fort som möjligt”, säger styrelseordförande
Rune F Löderup.

Taggar
Företagsnytt