Översyn och nya referenspriser från TLV

Aktuellt

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har nu publicerat nya föreskrifter och omräknade referenspriser som träder i kraft den 1 september 2014.

TLV har gjort en större översyn av alla delar som ingår i åtgärdernas referenspriser och gjort en omräkning som lett till flera justeringar. En del referenspriser har höjts och en del har sänkts.

Referenspriserna ska spegla de faktiska kostnaderna

– Det är viktigt att referenspriserna speglar de faktiska kostnaderna i tandvården då de ligger till grund för den tandvårdsersättning patienten får. De ska också ge patienten en uppfattning om vad ett rimligt pris är för en viss behandling, säger Barbro Hjärpe, odontologisk utredare och tandläkare på TLV.

Förenklade regler

TLV har också förbättrat, förtydligat och förenklat reglerna så att de blir lättare för patienter att förstå och enklare för behandlare att tillämpa. Ändringarna innebär att ytterligare behandlingar kommer ingå i tandvårdsstödet, bland annat för skadade tänder eller tandluckor, vilket förbättrar för individer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrat 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 1 september 2014.

 

Mer information   Föreskrifter och Referensprislista

Taggar
Aktuellt