Parodontolog får 700.000 kr till forskning kopplad till KOL-sjukdom

Forskningsbidrag

För andra året i rad får parodontolog Daniel Jönsson på Folktandvården Skåne bidrag till sin forskning om hur en förbättrad munhälsa kan lindra KOL-sjukdom.

 

– Förhoppningen är att forskningen resulterar i att livskvalitén för personer med lungsjukdomen KOL förbättras med hjälp av tandvården. Tandandvårdsbehandling som en del i behandlingen av KOL skulle kunna bidra till färre skov, säger Daniel Jönsson, specialisttandläkare i parodontologi.

Munbakterier flyttar ner i lungorna

Tandplack, bakterieavlagringar som samlas på tänder, är ett utmärkt ställe för bakterier att skydda sig från antibiotika och därmed överleva en antibiotikabehandling. Bakterierna kan sedan förflytta sig från munnen och påverka andra delar av kroppen.

– Till skillnad från munhälsans koppling till hjärt- och kärlsjukdom, som sker via bakterier i blodet, är påverkan på KOL mer direkt, eftersom man andas in bakterierna från munnen ner i lungorna, berättar Daniel.

Teori leder till randomsierad studie

Teorin i Daniels forskningsprojekt är att om man tar bort tandplack så kan behandlingen av KOL påverkas positivt.

– Det finns mindre studier som tyder på att tandbehandling skulle kunna minska antalet skov av KOL. Men det behövs större randomiserade studier för att kartlägga om det verkligen är så. Preliminära data från min forskning tyder på att vi är på rätt väg, säger Daniel.

– Visar det sig att borttagandet av plack minskar antalet skov hos personer med KOL skulle detta kunna vara ett argument för att patienterna behöver mer välplanerad subventionerad tandvård som en del av KOL-behandlingen, fortsätter Daniel.

Odontologisk Forskning i Region Skåne

Odontologisk Forskning i Region Skåne är en plattform för odontologisk forskningssamverkan som funnits sedan 2014.

– Det är i det dagliga arbetet på kliniken som frågeställningar väcks. Att forska är en fantastisk resa där man går från en tanke, till en projektplan, insamling av data, analys, och slutligen presentation av fynd. Stödet från Folktandvården Skåne har varit helt avgörande för att kunna starta upp denna studie, berättar Daniel.

Källa: Pressmeddelande Folktandvården Skåne