Patientens ställning ska stärkas med obligatorisk prisjämförelsetjänst

TANDVÅRDSUTREDNING

Det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Det föreslås i det betänkande om tandvårdsstödet som den 31 augusti lämnades till regeringen.

Ensamutredare Bengt Germundsson och Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Särskild utredare Bengt Germundsson och Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

 

– Tandvårdsreformen från 2008 har i huvudsak varit en lyckad reform men den kan bli bättre, sa Bengt Germundsson, tandläkare och särskild utredare, när han den 31 augusti överlämnade betänkandet till Sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

 

Riktad information till vissa grupper

Enligt utredningen finns det fortfarande för många som, trots behov, inte besöker tandvården. Därför behöver informationen om tandvårdsstödet bli bättre och i högre utsträckning anpassas efter olika målgrupper.

 

Prisjämförelsetjänst obligatorisk

För att stärka patienternas ställning föreslår utredningen att det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Alla vårdgivare ska vara anslutna till prisjämförelsetjänsten och tjänsten ska kompletteras med mått på patientbedömd kvalitet som inhämtas genom en nationell patientenkät. Målet är att patienter ska ha möjlighet att värdera både pris och kvalitet innan besöket – något som inte är möjligt i dag.

 

Förhöjt allmänt tandvårdsbidrag utökas

Förhöjt ATB som idag går till unga (20-29 år) och äldre (74 år och uppåt) föreslås utökas till personer mellan 65 och 74 år, den grupp som har de högsta tandvårdskostnaderna av alla åldersgrupper.

Vidare sker en värdesäkring av ATB och beloppsgränser, samt en ”Återställning” av beloppsgränserna i högkostnadsskyddet till 2008 års nivå dvs. av nivån för ”stora tandvårdsbehov”.

 

Uppföljning och kontroll skärps

Utredningen föreslår också åtgärder för bättre uppföljning och kontroll av tandvårdsstödet. Försäkringskassans möjligheter att utfärda sanktioner mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter förstärks och det ska ställas utökade krav på vårdgivare för att de ska få ta del av det statliga tandvårdsstödet.

 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

 

SOU215:76 Ett tandvårdsstöd för alla – Fler och starkare patienter