Per Engstrand blir ny Cheftandläkare på MyDentist

Personnytt

MyDentist har anställt den tidigare chefen för Folktandvården Halland, Per Engstrand. Hans nya uppdrag är en tjänst som Cheftandläkare på MyDentist, vilket innebär ett övergripande ansvar för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. 

– Tandvården i Sverige står inför stora utmaningar och möjligheter. MyDentist är ett lysande exempel på hur modern tandvård kan bedrivas. Kvalitet och patientfokus är avgörande och jag ser verkligen fram emot att bidra med mina erfarenheter, för att ytterligare utveckla MyDentist. I den dialog jag haft med MyDentist är det tydligt att företagsledningen tar utmaningarna inom tandvården på största allvar och att kvalitet och enkelhet är receptet för expansionsplanen, säger Per Engstrand, ny Cheftandläkare på MyDentist.

Per Engstrand har en gedigen erfarenhet från tandvårdsbranschen och är visionärt och tekniskt nytänkande. Med lång erfarenhet från så väl Folktandvården som den privata sektorn har han bland annat varit chef för tjugotalet klinikchefer och bidragit till att utveckla dentalbranschen i Sverige under de senaste 30 åren.

– Det jag ser som branschens största utmaning framöver är att rekrytera och behålla rätt medarbetare. Branschaktörerna behöver på ett mycket tydligare sätt arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare och visa att det finns utrymme att växa och utvecklas individuellt. Här ser jag att MyDentist har stora fördelar med de expansionsplaner bolaget har, den fysiska miljön som vi arbetar i och de centrala lägena, säger Per Engstrand.

För MyDentist är rekryteringen av Per Engstrand en naturlig och viktig del i det fortsatta kvalitetsarbetet som ska bidra till att MyDentist blir Nordens största privata tandvårdskedja. Med en erfaren Cheftandläkare som övergripande ansvarar för att utveckla den odontologiska kvaliteten och patientsäkerheten kan MyDentist med än större precision fortsätt att rekrytera rätt medarbetare till kommande kliniker.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att knyta Per till oss. Han kommer med en erfarenhet som vi kommer att ha stor nytta av i vår fortsatta utveckling. Vi är också imponerade av hans visioner för branschen och det kommer att väga tungt i vår fortsatta resa mot att bli Nordens största privata tandvårdskedja, säger Fredrik Wistrand, vd på MyDentist.

Källa: Pressmeddelande My Dentist

Taggar
Personnytt