Per Engstrand slutar som chef för Folktandvården Halland

Personnytt

Efter en tids intern dialog har Per Engstrand beslutat sig för att lämna uppdraget som chef för Folktandvården Halland efter tre år. -Jag hade gärna fortsatt ett tag till, men de rätta förutsättningarna saknas, säger han i ett uttalande.

– Det har varit en stimulerande och lärorik period där jag har haft förmånen att få leda utvecklingen av Folktandvården i Region Halland under tre år. Jag hade gärna fortsatt ett tag till, men de rätta förutsättningarna saknas. Vi har, efter byte av journalsystem 2015-2016, nu en mycket stabil ekonomi och redovisade ett överskott på 5,7 miljoner 2017. Tack vare att det finns många kompetenta klinikchefer och duktiga medarbetare inom organisationen ser framtiden lovande ut, säger Per Engstrand.

– Närsjukvården Halland är en förvaltning som består av primärvård och folktandvård och vi behöver ha en gemensam bild kring vad det innebär på alla nivåer. Om vi i förvaltningsledningen inte har en samsyn på hur vi ska arbeta med övergripande strukturer, kan vi inte heller ge verksamheten som helhet de bästa förutsättningarna, fortsätter Per.

– Jag vill tacka Per för de insatser som han har gjort för Närsjukvården Halland och önskar honom lycka till framöver, meddelar förvaltningschefen Kaarina Sundelin.

– Jag tycker att det är tråkigt att Per lämnar Folktandvården Halland. Vi har haft en bra samverkan och Per har på ett mycket positivt sätt bidragit till Folktandvårdens utveckling säger Stefan Nordström, ordförande i Hallands Tjänstetandläkaravdelning.

/Dental24

Taggar
Personnytt