Per-Ingvar Brånemark hyllas på Swedental

Mässnytt / Riksstämman

I år arrangerar Swedental och Odontologisk Riksstämma ett seminarium för att uppmärksamma och hedra minnet av professor Per-Ingvar Brånemark, som avled i slutet av 2014. Under seminariet kommer Per-Ingvar Brånemarks forskning och klinik rörande osseointegrerade implantat för både odontologi och medicin att belysas.

Osseointegration är en metod för att förankra implantat i skelettet, framförallt i käkar som stöd för tandkronor och broar, men metoden har vidareutvecklats för användning i andra delar av skelettet där man kan förankra led- eller benproteser.

Brånemark blev prosektor i anatomi vid Göteborgs universitet 1963 och utnämndes till professor 1979. År 1992 fick Brånemark Söderbergska priset, utomlands känt som ”lilla Nobelpriset”. Han blev professor emeritus 1994.

Årets övergripande tema är Se hela människan! Framtiden ligger i helheten. Temat syftar till att sätta tandvård och tandhälsa i ett sammanhang av allmän hälsa och sjukdom, livsstil, forskning och samhälle.

Swedental och Odontologisk Riksstämma arrangeras 12-14 november på Svenska Mässan.

För info www.swedental.se