Per-Ingvar Brånemark in memoriam

Personnytt

TILL MINNE: Professor Per-Ingvar Brånemark avled den 20 december 2014 efter en tids sjukdom. Han har kallats ”Osseointegrationens fader” och har med sin banbrytande forskning och stora engagemang förändrat livet för miljontals människor.

Patienter och kollegor över en hel värld sörjer nu en stor forskare och föregångsman som förbättrat livskvaliteten för miljontals patienter och öppnat helt nya möjligheter för tandvård och ortopedi. Brånemarks upptäckt har bl a revolutionerat tandvården för patienter som tidigare inte kunde erbjudas någon hållbar lösning för sin tandlöshet – patienter som av Brånemark betecknades som ”orala invalider”.

 

Det var i början på 1950-talet som läkaren Per-Ingvar Brånemark i sina experiment på blodcirkulation i ben av en händelse upptäckte att titan integrerade med benvävnad.

 

Fortsatta experiment tillsammans med forskare vid Göteborgs Universitet ledde till att metoden, som kom att kallas osseointegration, för första gången kunde tillämpas 1965 på en patient som saknade tänder p g a medfödda defekter i käken. Därmed tog den moderna implantatbehandlingen sin början. Den första patienten Gösta Larssons liv förändrades dramatiskt till det bättre och han levde väl med sina nya permanenta tänder livet ut.

 

 

50 år med osseointegration 2015

Nästa år är ett märkesår för den framgång som Per-Ingvar Brånemarks upptäckt skapat globalt för odontologin, industrin och de miljontals patienter som fått en förbättrad livskvalitet.

 

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om Per-Ingvar Brånemarks bortgång. Vi sänder våra varma tankar till hans fru Barbro Brånemark och övriga familjen.

 

Thursday

Per-Ingvar Brånemark föreläser på en vetenskaplig konferens. Här tillsammans med sin fru Barbro. Per-Ingvar Brånemark blev 85 år. Foto: Nobel Biocare.

 

 

/Gunilla Ekholtz

Dental24

Taggar
Personnytt