Per-Ingvar Brånemark och titanimplantatet hyllas med en årlig dag

Hyllning

Titan har förmågan att läka in i ben genom en process som kallas osseointegration. Begreppet myntades av upphovsmannen Per-Ingvar Brånemark, professor vid Göteborgs universitet. Nu hyllas osseointegrationen med en egen dag den 3 maj instiftad av två stora internationella organisationer.

Per-Ingvar Brånemark i sitt arbetsrum på Anatomen vid Göteborgs universitet. Sannolikt 1960-tal. (fotograf okänd)

Webinarium om Brånemark

Den första Global Osseointegration Day uppmärksammas med ett digitalt möte, där ordförandena för de två stora internationella organisationerna bidrar med varsin hälsning, följt av en inspelad föreläsning av Tomas Albrektsson. Han kommer att fokusera sin föreläsning på Per-Ingvar Brånemark själv, och berättar om den händelse 1953 som tände gnistan till hans engagemang för de tandlösa:

Text: Elin Lindström Claessen redaktör för Akademiliv.

Källa: Akademiliv, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet

Taggar
Hyllning