Per Tidehag lämnar uppdraget som tandvårdsdirektör

Personalförändring

Per Tidehag lämnar sitt uppdrag som tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting med omedelbar verkan.

– Vi har kommit överens om att Per Tidehag lämnar sitt uppdrag som tandvårdsdirektör på grund av bristande förtroende, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

Per Tidehag har i sitt uppdrag verkat för ökad länssamverkan och att möta den digitala utvecklingen.

Källa: Pressmeddelande från Västerbottens läns landsting