Per Vult von Steyern ny professor i oral protetik

Personnytt

Som ny professor i oral protetik vill Per Vult von Steyern fortsätta att arbetet med att utveckla, testa och implementera nya protetiska material och behandlingsmetoder.

— Det bästa med den roll som jag har är att jag står med en fot i kliniken och en i laboratoriet, säger han.

Inriktningen på professuren är materialvetenskap, ett område som utvecklas enormt snabbt. Cad/Cam förenar nya och gamla tekniker och med 3D printing börjar vi nu kunna framställa proteser och andra tandersättningar som blir både billigare och mer tillgängliga sedan patent gått ut och teknikerna blivit allmängods.

Per Vult von Steyern

— Det ger oss många nya möjligheter. 3D-tekniken som sådan har funnits länge, men ännu är det inte så många material material som fungerar inom tandvården. Det är enormt spännande att vara med och ta fram nya lösningar och applikationer, säger han.

— Min kanske viktigaste roll i detta är förstås att bidra till att implementeringen av nya material sker på ett patientsäkert sätt, säger Per Vult von Steyern.

Källa: Malmö Högskola

Taggar
Personnytt