PLANESYSTEM® Den tredje dimensionen vid patientanalys

PRODUKTNYHET

Text och bilder från Zirkonzahn och tandteknikermästare Udo Plaster:
PlaneSystem® detekterar asymmetrier i ben och efterföljande muskelkompensation innan tandläkarbehandlingen planeras. Detta minskar risken för överföringsfel samtidigt som eventuella problemkällor vid planering och tillverkning av protetiska restaurationer minimeras. Kommunikation mellan patient, tandläkare, ortodontist och tandläkare blir betydligt enklare.

KOMPONENTERNA

PLANEFINDER®

PlaneFinder® kan identifiera en referensnivå (nollgradig linje), oavsett asymmetrier i skallen (Fig. 1). Baserat på den här referensnivån går det att registrera överkäkens naturliga position (Fig. 2) och att mäta inklinationsvinkeln på ocklusalplanet med ala-traguslinjen som referens (Fig. 5). PlaneFinder® används också för fotodokumentation och analys av den initiala kliniska situationen och efterföljande utvecklingar.

Den naturliga huvudpositionen är en reproducerbar hållning som en person intar med hjälp av ögonen, nackmusklerna och det vestibulära systemet för att rikta in synaxeln så att den ligger parallellt med horisonten.

PLANEPOSITIONER® OCH PS1-ARTIKULATORN

I överensstämmelse med den position som registrerats av PlaneFinder® (Fig. 2) placeras överkäksmodellen på PlanePositioner®, varvid överkäkens naturliga position visas. Därefter överförs PlanePositioner® till den mekaniska PS1-artikulatorn (Fig. 3). PlanePositioner® visar den individuella positionen och ocklusalplanets inklination (Fig. 5).

(Bilder tillhandahållna av tandteknikermästare Udo Plaster)

 

PS1-3D CAD PLANETOOL

Data för patient- och modellanalys samt digital modellering förbereds med hjälp av PS1-3D CAD PlaneTool. Detta verktyg gör det möjligt att registrera ocklusalplanets olika inklinationerna (Fig. 6) och att välja lämpligt inställningshjälpmedel för placering och anpassning av modellen (Fig. 7). Dessutom kan både bilder och STL-data registreras.

 

ZIRKONZAHN.MODELLIER

II modelleringsprogrammet visas överkäken i sin naturliga position. Med hjälp av inställningshjälpmedlet kan tänderna anpassas till det ocklusalplan som har identifierats, göras proportionerliga samt placeras i en lämplig position och på ett lämpligt avstånd till rotationsaxeln (Fig. 8). Baserat på de bilder som är tillgängliga kan tänderna anpassas till estetiska krav.

PlaneSystem® – utvecklat av tandteknikermästare Udo Plaster i samarbete med Zirkonzahn.

För mer information, besök: http://www.zirkonzahn.com/en/products/machines-and-equipment/planesystem/planesystem

 

Den insamlade datan från PlaneSystem®, kombineras lämpligen med skannad facial data ifrån Face Hunter (Fig.9).

– Scanner för fotorealistiska digitala ansiktsbilder i 3D

– Snabba undersökningar (under 0,3 sekunder)

– Intuitiv användning: Undersökning med ett klick

– Anpassning av tandrestaurationen till estetiska krav

FACE HUNTER 3D ansiktsscanner

För mer information, besök: http://www.zirkonzahn.com/en/products/machines-and-equipment/face-hunter

Källa: Zirkonzahn

Taggar
PRODUKTNYHET