Positiv utveckling för tandtekniska företag

Tandteknik

I Tandteknikern nr 1 2017 redovisar Sveriges Tandteknikerförbund en analys av utvecklingen för både svensktillverkad och importerad tandteknik. Analysen visar att siffrorna pekar uppåt för såväl omsättning som antalet anställda från år 2013 till 2016.

Omsättningen ökar men inte för alla
Enligt sammanställningen har de tandtekniska företagens totala omsättning ökat med totalt 170 MSEK (+11,5%) 2013-2016. Företag anslutna till Tandteknikerförbundet (c:a 2/3-delar av alla tandtekniska företag) ökade med 204 MSEK (+24,3%) och importerad tandteknik ökade med 23,5 MSEK (+22,0%) under samma period. Detta betyder således att övriga svenska tandtekniska företag (c:a 1/3-del) har minskat sin omsättning med 57,5 MSEK de senaste tre åren.

De senaste två åren
Blickar man tillbaka till de senaste två åren har branschen totalt ökat med 67 MSEK (+4,2%). Sveriges Tandteknikerförbunds medlemmar har ökat med 114 MSEK (+12,2%) och importföretagen med 20 MSEK (+18,6%). Övriga tandtekniska företag tappar således även här.

Antal anställda ökar
Även antalet anställda ökar, om än relativt begränsat. Omsättning per anställd i Sverige ökar mer för importföretagen än för övriga företag i branschen.

Andel importerad tandteknik
Omsättningen för importerad tandteknik uppskattas till 130 MSEK för 2016, vilket motsvarar c:a 7,8% av branschens omsättning och c:a 14% av volymen.

Uppgift om lönsamhet saknas
Vad som inte framgår av analysen från Sveriges Tandteknikerförbund är huruvida tandteknikerföretagens lönsamhet ökar eller minskar.

/Dental24

Källa: Sveriges Tandteknikerförbund/Tandteknikern nr 1 2017

Taggar
Tandteknik