Praktikertjänst avvisar bud från EQT

Företagsnytt

Praktikertjänst ägare avvisar det indikativa bud som riskkapitalbolaget EQT lagt på vårdkoncernen. Beslutet är fattat efter att Praktikertjänst samlat in aktieägarnas åsikter, som visar att en klar majoritet av aktieägarna ställer sig avvisande till budet.

– Styrelsen har under den gångna månaden samlat in våra aktieägares inställning till budet. Praktikertjänst ägs uteslutande av personer som själva arbetar på våra mottagningar som tandläkare, läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Processen visar att ägarna är stolta och tror starkt på att vår ägarmodell långsiktigt fungerar mycket väl för att bedriva och utveckla vårdverksamhet, säger Anders Jonsson, styrelseordförande Praktikertjänst.

Parallellt med att aktieägarna har fått ge sin syn på det indikativa budet har Praktikertjänst också genomfört en fördjupad utredning för att klargöra om ett bud på aktierna i bolaget överhuvudtaget är tekniskt möjligt med tanke på den unika ägarmodellens konstruktion. Utredningen visar att aktierna i bolaget inte  kan säljas till andra än personer verksamma i bolaget.

– Våra verksamhetsansvariga aktieägare har drivit småskaliga och patientnära verksamheter inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige under lång tid. Vår modell har tydliga poänger med stor självständighet för praktiker, korta beslutsvägar och effektiv administration. Den här processen har visat att ägarmodellen är en viktig nyckel till att Praktikertjänst har vård Sveriges mest nöjda anställda och patienter, säger Anders Jonsson.

Styrelsen har meddelat EQT ägarnas beslut och betraktar nu diskussionerna som avslutade.

 

Källa: Praktikertjänst

Taggar
Företagsnytt