Praktikertjänsts vd ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien

Personnytt

Carola Lemne, vd på Praktikertjänst, är en av åtta nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA*.

Av stadgarna framgår att invalda ledamöter ska ha gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och de ska också vara beredda att verka för akademiens ändamål.

– Jag är hedrad och stolt över uppdraget, säger Carola Lemne.

*Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid akademisammankomsten den 18 november 2010 in åtta nya ledamöter, varav sju svenska och en utländsk (litauer). IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. För närvarande har IVA över 870 svenska och över 250 utländska ledamöter i och med de nya invalen.

Taggar
Personnytt