PTJ vässar utbildningsutbudet – lanserar fortbildningspoäng och utbildningshistorik inom PTJ Akademi

UTBILDNING

Löpande kompetensutveckling och fortbildning är centralt för både tandvården och hälso- och sjukvården. Därför vässar Praktikertjänst nu utbildningsinsatserna och lanserar PTJ Akademi, en kompetensportal som är tillgänglig för samtliga medarbetare inom Praktikertjänst och andra vårdgivare. I PTJ Akademi samlas alla genomförda utbildningar, utbildningar som också poängsätts.

Flera länder runt om i Europa ställer krav på att tandläkare och läkare ska genomföra viss fortbildning varje år. I Sverige finns det dock inga sådana krav, och det är upp till varje vårdgivare att själv lägga ribban för kompetensutvecklingen.

– Kraven som ställs från myndigheter, landsting, patienter och medarbetare har blivit tuffare och kommer fortsätta att öka. Samtidigt kommer nya forskningsrön och ny teknik som förbättrar vården. Därför är det viktigt att medarbetare i vården löpande genomför olika utbildningar för att svara upp mot såväl befintliga och kommande krav som ny teknik och nya forskningsrön, säger Praktikertjänsts utbildningschef Maria Ahlström.

Genom PTJ Akademi dokumenteras kursdeltagarnas utbildningshistorik, vilket gynnar både vårdgivaren och patienterna. Från och med 2018 får kursdeltagaren också poäng när denne genomför kurser inom PTJ Akademi.

Det finns tre olika poäng – medicinska, odontologiska och verksamhetsutvecklande – och idag finns inga specifika krav på antal poäng per år. Antalet poäng baseras på kursämne och antalet kurstimmar, och är alltså samma upplägg som exempelvis Tandläkarförbundet har.

– Vi måste erbjuda patientsäker och högkvalitativ vård samt god service och då måste vi ha verksamheter som svarar upp mot de senaste rönen och det ligger i tiden att ställa högre krav på alla våra läkare och tandläkare att de ska göra genomföra ett visst antal utbildningar per år, säger Maria Ahlström.

Källa: Praktikertjänst

 

Kommentar Dental24:
I Norge är efterutbildning obligatoriskt sedan 2012. Alla medlemmar i Den norske tannlegeforening (NTF) ska genomföra 150 timmars (=poäng) efterutbildning inom en femårsperiod.

Taggar
UTBILDNING