Praktikertjänst lanserar PTJ Akademi för alla

UTBILDNING

Praktikertjänst lanserar PTJ Akademi för att ytterligare satsa på kompetensutveckling och vidareutbildning med både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år.

Praktikertjänst Utbildning satsar på en genomtänkt kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvård, hälso- och sjukvård och utbildningar för chefer.

Verksamheten kommer att drivas inom HR-avdelningen och ledas av utbildningschef Maria Ahlström.

I kompetensportalen PTJ Akademi samlas hela Praktikertjänsts breda kursutbud, med kurser inom såväl ohälsa, lönesamtal och marknadsföring som odontologi, geriatrik och psykologi.

På den nya plattformen kan man hitta kursutbudet samt anmäla sig och ta del av den individuella utbildningshistoriken.

– Om vi ska vara Sveriges mest attraktiva vårdföretag måste vi löpande vässa våra medarbetares kompetens och kunskap så att de hela tiden ligger i framkant med den senaste forskningen och de senaste metoderna. Samtidigt behöver våra chefer ha verktygen för att skapa en positiv arbetsplats med engagerade medarbetare, säger Klas Wahlström, HR-direktör på Praktikertjänst.

Praktikertjänst är verksamt på en tuff marknad med många regleringar. Välutbildade medarbetare med rätt kompetens är en framgångsfaktor för både rekrytering och tillväxt. Syftet med nya PTJ Akademi är att säkerställa att nödvändiga kompetenser finns för att kunna uppnå affärsmålen.

– Praktikertjänst har ambitiösa mål och för att lyckas måste vi öka insatserna inom kompetensutveckling. PTJ Akademi blir en viktig del i det arbetet, säger Maria Ahlström, utbildningschef på Praktikertjänst.

 

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst finns inom vårdens alla områden. Vi är Sveriges största vårdkoncern och har funnits i mer än 50 år. Våra 1 900 mottagningar ägs och drivs av oss som utför vården och leder arbetet i vardagen. Det gör att våra tandläkarmottagningar och vårdcentraler återkommande har högst patientnöjdhet enligt externa undersökningar. Omsättningen uppgår till cirka 10 miljarder kronor och antalet medarbetare till drygt 9 000. Inom koncernen ingår även ett tjugotal dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen. www.praktikertjanst.se.

 

Källa: Praktikertjänst

Taggar
UTBILDNING