Praktikertjänst släpper ny kurskatalog

UTBILDNING

Praktikertjänst skickar i början av november ut sin kurskatalog till tandvårdsmottagningar runt om i Sverige. Utbildningarna som erbjuds är av både klinisk och icke klinisk karaktär.

– Att kompetensutveckla sig är viktigt ur flera aspekter. Ett viktigt skäl är att hålla sig i framkant gällande god vård och god service till patienter. Vi erbjuder kurser till hela Tandvårdssverige, även till tandvårdspersonal som inte arbetar inom Praktikertjänst, säger Maria Mattsson, tf chef för Praktikertjänsts utbildningsavdelning.

I kursutbudet finns kompetensutveckling för samtliga yrkeskategorier inom tandvården, samt kurser för hela tandvårdsteamet. Marknadsföring, bemötande på mottagningen och ledarskapsutveckling är några av de ämnen som också erbjuds till medarbetare som inte arbetar kliniskt.

Taggar
UTBILDNING