Praktikertjänsts forskningsbidrag till studie om tanderosion

FORSKNING

Fyra projekt inom odontologi får del av Praktikertjänsts forskningsbidrag 2017. Tanderosion, peri-implantit, oral hälsa vid hormonbehandling och entandsimplantat är områden som ska studeras.

– Genom forsknings- och utvecklingsbidragen är vi med och utvecklar idéer som ger ökat värde för både Praktikertjänst och för den svenska tandvården och hälso- och sjukvården i stort, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

Nästan var tredje ungdom hade frätskador på tänderna

Mellan 2010 och 2013 var tandläkare Maria Skalsky Jarkander projektledare för en omfattande studie om förekomsten av frätskador på tänder hos ungdomar i Stockholms län. Resultaten visade bland annat att nästan var tredje ungdom hade frätskador på tänderna som kunde kopplas till läsk och juicedrickande, ilningar från tänderna och sura uppstötningar.

Går det att bromsa progressionen av frätskador med olika fluorgeler?

 Nu har hon tillsammans med sina handledare på Karolinska Institutet satt ramverket för en ny klinisk studie där hon ska undersöka om det går att bromsa progressionen av frätskador genom behandling med olika fluorgeler.

– Frätskador på tänderna är vanligt och tycks öka framförallt hos barn och ungdomar. Det är en relativt ny typ av tandskada som ofta förvärras gradvis och som kan innebära att omfattande och dyra ersättningar måste göras på sikt, säger Maria Skalsky Jarkander, övertandläkare specialiserad inom pedodonti, som delar sin tid mellan Praktikertjänst och Folktandvården.

Den första studien resulterade i en vetenskaplig artikel som nyligen accepteras för publicering i European Archives of Paediatric Dentistry. Den nya studien ska omfatta drygt 300 15-åringar som har milda till måttliga frätskador på tänderna.

– Det vore fantastiskt att hitta en behandling som bromsar frätskadorna så de inte förvärras över tid. Vi ska därför titta på hur behandling med två sorters fluorgeler fungerar. Vi vill ta reda på om någon fluorgel är överlägsen den andra och om behandlingen även har effekt på ilningar som är vanligt vid frätskador. Att frätskadorna inte förvärras kan också bero på en ökad medvetenhet hos patienten, säger Maria Skalsky Jarkander, som hoppas att studien kan komma att ingå i hennes forskningsplan för eventuella doktorandstudier vid Karolinska Institutet.

 

Pristagare av Praktikertjänsts forskningsbidrag 2017 inom odontologi:

Tord Berglundh Odontologiska kliniken, Göteborgs Universitet Peri-implantit – prevalens, patogenes och behandling.
Maria Skalsky Jarkander Högalidstandvården och Folktandvården The effect of regular treatment with Stannous fluoride or Sodium fluoride gel for prevention of dental erosions.
Natalie Stempa Munhälsan i Vaxholm Oral hälsa hos personer med könsdysfori som genomgår könsbekräftande hormonbehandling.
Anders Ekfeldt Elvans Tandläkare Göteborg Abutments for Single-Tooth Implant Restorations (Delarbete 1 och 2).

 

Källa: Pressmeddelande Praktikertjänst

 

Taggar
FORSKNING