Praktikertjänst bantar och organiserar om

Företagsnytt

Praktikertjänst avser genomföra organisationsförändringar för att öka kostnadskontrollen, effektivisera verksamheten och tydliggöra ansvarsfördelningen i koncernledningen.

Organisationsförändringarna innebär bland annat att affärsområde Praktikerservice ska utvecklas, att ett antal personer lämnar koncernledningen och att andra tar över flera funktioner:

Praktikertjänsts koncernledning kommer att bestå av:

  • Erik Strand, vd och koncernchef
  • Carina Olson, vice vd och ekonomi- och finansdirektör
  • Ann-Chriztine Ericsson, affärsområdeschef Tandvård
  • Cecilia Halvars Öhrnell, affärsområdeschef Dotterbolag
  • Göran Modin, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård samt tillförordnad stabschef Kvalitet
  • Tomas Esping, IT-direktör
  • Klas Wahlström, HR- direktör med ansvar för marknad och kommunikation
  • Birgitta Lindén, vd – assistent

Alla personal- och organisationsförändringar kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna enligt MBL. Förändringarna avses träda i kraft, efter genomförd MBL-förhandling, den 20 januari 2017.

Källa: Pressmeddelande Praktikertjänst

Taggar
Företagsnytt