Praktikertjänsts lösning på vårdmomsen

SKATTEREGLER

Praktikertjänst utvecklar konceptet och har skapat två nya anställnings- och delägarmöjligheter för att svara upp mot förändringar på arbetsmarknaden. De nya anställningsformerna poolpraktiker och specialistkonsult innebär att bolaget skapar en resurspool och att Praktikertjänst fortsätter att bredda utvecklingsmöjligheterna inom koncernen.

Arbetsmarknaden och tandvården förändras i snabb takt och för att svara upp mot kraven som ställs av både yngre och mer seniora medarbetare har Praktikertjänst beslutat att ytterligare bredda möjligheterna att äga aktier och arbeta i bolaget.

– Tandvården står inför stora pensionsavgångar samtidigt som många yngre vill arbeta under delvis andra förutsättningar än tidigare generationer. Därför vill vi nu dels möjliggöra för äldre delägare att arbeta kvar, dels skapa en möjlighet som gör det lättare att arbeta på flera olika mottagningar, säger Erik Strand, vd och koncernchef på Praktikertjänst.

Poolpraktiker och specialistkonsult innebär att legitimerade medarbetare inom tandvården kan verka inom Praktikertjänst genom en resurspool och därigenom tillföra koncernen sina kompetenser. De nya anställningsformerna innebär samtidigt större möjligheter att hantera de nya momsregler som träder ikraft den 1 juli, eftersom vårdtjänsterna kommer att köpas in internt.

– Genom den här utvecklingen siktar vi på att knyta till oss ytterligare medarbetare samtidigt som vi förnyar ett koncept som varit framgångsrikt i snart 60 år, säger Erik Strand.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, e-post: erik.magni@ptj.se, tel: 0703-26 50 98

 

Källa: Praktikertjänst

 

Relaterat:

Taggar
SKATTEREGLER