Preventum ingått samarbete med OralCare.

Företagsnytt

Orasolv har genom dotterbolaget Preventum ingått samarbete med OralCare.

OralCare är ledande inom privat mobil tandvård. OralCares idé är ”vi tar
tandvården till dig” och arbetar för närvarande i nio landsting i Sverige
gällande munhälsobedömningar och nödvändig tandvård vid särskilda boenden.

Taggar
Företagsnytt