Prismatiska glasögon förebygger smärta från nacken hos tandvårdspersonal

Mässnytt / Riksstämman

Nästan daglig smärta från nacke och/eller axlar rapporteras av ca 65-70 % av samtliga anställda inom tandvården. Denna siffra är betydligt högre än i de flesta andra yrkesgrupper.

En ny studie gjord på tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter i Folktandvården i Västra Götaland visar att daglig användning av vinklande prismatiska glasögon vid tandvårdsarbete minskar risken att drabbas av arbetsutlöst smärta från nacken. Resultaten från studien visar också att prismatiska glasögon och individuellt anpassad arbetsteknik inte bara hjälper tandvårdspersonal som redan har besvär utan också förebygger arbetsrelaterad nacksmärta.

Studien genomfördes i samband med att tandvårdsledningen i Västra Götalandsregionen beslutat att implementera prismatiska glasögon i hela Folktandvården. Cirka hälften (600) av samtliga tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter fick möjlighet att prova arbete med prismaglasögon. Studien ligger delvis till grund för att Folktandvården i Västra Götaland idag erbjuder prismaglasögon till samtliga tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter anställda i regionen som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Studien kommer att presenteras Agneta Lindegård Andersson Med. Doc. och utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin under den odontologiska riksstämman och Swedental den 12-15/11, i Göteborg.

Källa: www.vgregion.se/stressmedicin

 

Relaterat:

Magdalena Gustafsson om ergonomi på Dental24

MO VinKep Svensk uppfinning räddar nacke och axlar på tandvårdspersonal Meridentoptergo AB - B04:11 - 2015-11-11 20:06 CET

Att arbeta i tandvården medför ofördelaktiga arbetsställningar med stora problem i nacke och axlar. Ca 65-70 % av personalen lider av problemen vilket vida överskrider andra yrken.

Mycket av problematiken kommer från de höga synkrav som arbetet ställer och där personalen tvingas att anpassa sin arbetsställning för att se.

MeridentOptergo har under ett års tid utvecklat ett helt nytt vinklat luppsystem, MO VinKep, för användning inom tandvård och kirurgi. Vinklingen medför att operatören har möjlighet att mer eller mindre ha sitt huvud upprätt i balans, men fortfarande se ner i munnen eller i operationsområdet.

Vinklingen gör att risken för arbetsskador pga av felaktig ställning nacke och axlar minimeras och besvärsförekomsten kommer sannolikt att sjunka radikalt.

Uppfinningen kommer att revolutionerna vardagen inom tandvården och vi förväntar oss stort intresse under Swedental, Tandläkarmässan som pågår från den 12 Nov. till lördagen den 14 Nov. på Svenska Mässan i Göteborg

 

MO Wing är ett helt nytt härdljusskydd som är testat och godkännt av NIOM.

 

MO Wing tilldelades Scandefa prisen 2015

”SCANDEFA PRISEN” sätter fokus på aktuella produktinnovationer i det ”Dentala Universum”.
SCANDEFA Priset delas ut till en utställare som presenterade den mest innovativa nyheten på den danska marknaden under 2014 och som antingen:
1. Förbättrar tandläkarens arbetsvillkor, så att det blir lättare att genomföra en undersökning eller behandling
och / eller
2. Förbättrar en behandling, så resultatet blir än mer hållbart och säkert
och / eller
3. Styrker patientsäkerhet på ett nytt och beprövat sätt

Bakgrund till utvecklingen av MO Wing

Utvecklingen av MO Wing är gjord i samarbete med Folktandvården Stockholm för att skapa ett användarvänligt ergonomisk härdljusskydd. Efter använt den vanliga ”pingpong” skölden, ofta täckt med repor och dåligt skydd på grund av formen, gjordes ett försök att använda skyddsglasögon.
Det kunde dock snart konstateras att utnyttjandegraden var låg på grund av tidsbrist och hantering.

Med MO Wing hittade FTV Stockholm ett användbart verktyg som ger certifierat skydd när det behövs.

Risker med blått ljus

Det blå ljuset i moderna utrustningar drivs ofta av en LED källa, vilket har en ökad intensitet i ljuset jämfört med äldre versioner, vilket innebär en större risk för det mänskliga ögat.

De skador som orsakas av det intensiva blå ljuset är att jämföra med att blicka direkt in i solen.
Det intensiva blå- / UV-ljuset kan skada hornhinnan, ögats lins, och andra delar av ögat. Blått ljus och UV-exponering bidrar till utvecklingen av katarakt och kan påverka den gula fläcken i näthinnan, som kallas för makuladegeneration. Vid oskyddat intensivt blått ljus under en kort tid, exempelvis från härdljusutrustning, finns det en risk för bildandet av små snitt på hornhinnan. Symtomen känns som sand i ögonen, rödögdhet, ljuskänslighet och försämrad syn.

Hornhinneskador
Symtomen omfattar:
• Dimsyn
• Ögon smärta eller sveda och brännande i ögat
• Känsla som något är i ögat (kan orsakas av en repa eller något i ögat)
• Ljuskänslighet
• Rodnad i ögat
• Svullna ögonlock
• Rinnande ögon

Blåljusexponeringsrisk definieras som potentialen för en fotokemisk inducerad hornhinneskada till följd av exponering elektromagnetisk strålning vid våglängder primärt mellan 400-500 nm

En studie från 2014 visar att lysdioder kan orsaka skada på näthinnan även i miljöer där de används indirekt, såsom hushålls glödlampor.

Användbara egenskaper

MO Wing skyddar både operatör och assistent vid patientarbete med sin ”tak” design och är konstruerad utan handtag för att sätta fokus på den bästa placeringen för skydd, istället för ett handtag som ger en viss position. Denna konstruktion underlättar också ett enkelt sätt att hantera MO Wing mellan operatör och assistent.

Dessutom är det viktigt att nämna den andra fördelen med ”tak” formen, det naturliga sättet att placera MO Wing är på kanterna av de två sidorna, vilket skyddar det viktiga området för att se, från repor.

MO Wing testats vid NIOM till och har fått NIOM klassificerad stämpel.
Detta innebär att MO Wing ger fullständigt skydd och användaren kan använda den viktiga funktionen av att faktiskt kunna se placeringen av härdljusstaven, vilket är viktigt för slutresultatet av behandlingen.

MO Wing kommer att visas under Swedental, Tandläkarmässan som pågår från den 12 Nov. till lördagen den 14 Nov.på Svenska Mässan i Göteborg

För ytterligare information kontakta

Per Johan Pettersson, VD MeridentOptergo, på telefon: 031-88 77 23, mobil: 0705-21 18 14 eller e-post: perjohan@meridentoptergo.com

Fredrik Nordlund, Prod. Spec. MeridentOptergo, på telefon: 031-88 77 27, mobil: 0707-40 58 14 e-post: fredrik@meridentoptergo.com

MeridentOptergo är ett specialoptiskt företag med fokus på optik och ett koncept för tandvårdspersonal som underlättar för en ergonomiskt riktig arbetsställning. Produkterna är glasögon med eller utan prismatisk effekt, special luppar och ljus. Företaget har sitt huvudkontor i Mölnlycke.

Synen styr din arbetsställning!

Genom analys och råd förbättrar vi kroppsställningen hos tandläkaren/tandhygienisten.
Prismaoptik och ultralätta lösningar i specialdesignade bågar.

Källa: Meridentoptergo AB