Privattandläkarna fattar beslut före förbundsmötet om att lämna Sveriges Tandläkarförbund

Företagsnytt

Under förbundsstyrelsens sammanträde den 3 oktober stod det klart att Privattandläkarföreningen har för avsikt att ändra sin organisation så att endast företag kan vara medlemmar och att föreningen därmed släpper sina enskilda medlemmar.

Föreningen Sveriges Privattandläkarförening har för avsikt att på sitt årsmöte i slutet av november ändra sina stadgar på ett sätt som gör att bandet till förbundet bryts. Denna information kom Sveriges Tandläkarförbunds styrelse till del, två veckor innan handlingarna till årets förbundsmöte ska skickas ut. Konsekvensen av föreningens beslut blir att enskilda privattandläkare vid årsskiftet inte längre kan vara med i Privattandläkarföreningen och därmed förlorar sitt medlemsskap i Sveriges Tandläkarförbund.

– Under hela samrådsförfarandet har det inte stått klart, varken för de externa medlarna eller för oss andra organisationer att detta var Privattandläkarnas avsikt, säger Gunilla Klingberg. På detta sätt äventyrar de hela förbundets verksamhet och lämnar dessutom stora delar av sin medlemsgrupp utan riksförening och därmed tillhörighet till Sveriges Tandläkarförbund. Detta med extremt kort varsel.

– Det är för oss oklart idag hur vi kommer att hantera den akuta situation som uppstått för Sveriges Tandläkarförbund och många av dess medlemmar. Vi konstaterar att om Privattandläkarföreningen fattar detta beslut kommer det att orsaka Sveriges Tandläkarförbund stor ekonomisk skada och starkt begränsa förbundets verksamhet.

Tandläkarförbundets ordförande, Gunilla Klingberg


Källa: Sveriges Tandläkarförbund

Taggar
Företagsnytt