Privattandläkarna kommenterar ny tandvårdsutredning

TANDVÅRDSUTREDNING

Med anledning av regeringens beslut om ny tandvårdsutredning kommenterar Privattandläkarna att det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård, trots behov.

Flera undersökningar visar att ca 15 procent av befolkningen avstår från tandvård trots behov. Det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård trots behov. Flera undersökningar visar även på att det finns stora socioekonomiska skillnader i tandhälsa, samma socioekonomiska skillnader finns även i övrig hälsa. Det är därför bra att utredningen har en bred utgångspunkt. Att samma mönster återfinns i hela hälso- och sjukvården tyder på att kostnaden inte är en avgörande fråga för varför personer avstår från tandvård trots behov. Privattandläkarna noterar även att utredningen Ett tandvårdsstöd för alla (SOU 2015:76) konstaterar att det särskilt är äldre som verkar avstå från tandvård trots behov.

Privattandläkarna noterar också att regeringen betonar att utredningens arbete ska präglas av ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt. Privattandläkarna kommer naturligtvis att bidra med erfarenheter från de privata vårdgivarna som utför mer än hälften vuxentandvård.

 

Källa: Privattandläkarna