Procast Media genomför finansiell omstrukturering

Aktuellt

Efter styrelsebeslut har Procast Media den 22 december ansökt och beviljats företagsrekonstruktion hos Nacka Tingsrätt.

Under hösten har Procast Media drabbats av akut likviditetsbrist p. g. a. att den hittillsvarande affärsmodellen inneburit för höga kostnader i förhållande till intäkterna. Bolaget har därför tagit fram ett nytt grundavtal och satsat hårdare på annonsförsäljning. För att möjliggöra en kapitalanskaffning har styrelsen beslutat att begära en rekonstruktion vilket beviljades den 22 december och advokat Hans Liljeblad utsågs till rekonstruktör.

Arbetet med rekonstruktionen har redan påbörjats och inledande kontakter med både kunder och fordringsägare har varit positiva. Styrelsen har kontaktat ett antal potentiella investerare och fått positiva signaler om ytterligare kapitalförstärkning efter genomförd rekonstruktion.

Procast Media har genom detta gott hopp om att rekonstruktionen ska lyckas. Något som kommer att skapa ett robust och framtidsinriktat företag med en lägre kostnadsbild och ytterligare förbättrade intäktsmöjligheter.

Under rekonstruktionen fortgår verksamheten som vanligt.

Ett borgenärssammanträde kommer att genomföras inom tre veckor från att tingsrätten beviljade ansökan. I anslutning till det har bolaget som målsättning att kunna lämna utförlig information om hur rekonstruktionsplanen och finansieringen ser ut och därmed även öppna upp för återupptagen handel i aktien.

Tidigare artikelar publicerad i Tandläkartidningen och Dental24:

Gratis patientkanal kan bli dyr affär ››

Procast Media stäms på miljoner ››

Taggar
Aktuellt