Professor Julia Davies ny i styrelsen för ADEE

Personnytt

Professor Julia Davies, OD, har valts in i styrelsen för The Association for Dental Education in Europe, ADEE, som arbetar för att främja tandläkarutbildning i Europa. ADEE är en medlemsorganisation för europeiska tandläkarutbildningar och är europas representant I den internationella motsvarigheten, IFDEA.

Varför vill du ta det här uppdraget?
– Det känns väldigt viktigt att det finns en nordisk representant i en organisation som arbetar för att upprätthålla en hög kvalitet i tandläkarutbildning i Europa. I Malmö jobbar vi mycket med kvalitetsfrågor och vi har en speciell utbildningsform i ”Malmömodellen” där baskunskaper integreras i den kliniska utbildningen. Så jobbar man inte överallt. Det är en stor hjälp om man kan applicera sina kunskaper i en klinisk situation, och det vill jag föra fram, säger Julia Davies, professor i oral biologi vid Odontologiska fakulteten.

Julia Davies

Varför tror du att du blev föreslagen?
– Ett av ADEEs uppdrag är att utvärdera tandläkarutbildningar. Jag har varit involverad i några sådana och har då försökt applicera Malmös kvalitetstänkande och vår idé om kontextuellt lärande. Många är intresserade av detta, men det är inte så lätt om utbildningen har ett helt annat upplägg – jag tror jag har erfarenheter som kan vara användbara.

 

Källa: Malmö Högskola

Taggar
Personnytt