Professorn som sätter global standard via Hong Kong

FDI

Tandlossning och inflammationer vid implantat är två globala problem som båda kräver världsomfattande lösningar. I Kristianstad finns en professor som navigerar jorden runt, från navet av lösningspatrullen med uppdrag att hjälpa miljontals människor. Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap, berättar om de stora projekten.

Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap, har flera globala projekt i gång.

Som övertandläkare och specialist i tandlossningssjukdomar har han hjälpt åtskilliga patienter, men som forskande professor i Oral Hälsovetenskap hjälper han flera miljoner. Tillsammans med ett brinnande intresse för sina forskningsområden är det just därför han fortsätter att jobba och engagera sig globalt trots att pensionsåldern är passerad. Basen är fortfarande Kristianstad, men uppdragen och patienterna finns numer spridda över världen. En av platserna är Hong Kong.

– Vi arbetar med ett världsomspännande projekt som har som mål att förbättra munhälsan för patienter i hela världen. Ordförande för projektgruppen som jobbar med detta är just från Hong Kong, berättar Stefan Renvert som en förklaring till varför han är hedersprofessor där.

Projektet Stefan pratar om heter White Paper on Prevention and Management of Periodontal Diseases for Oral Health and General Healthoch är en konkret plan för att få bukt med tandlossning och förbättra munhälsan. Uppdraget är iscensatt av FDI World Dental Federation, den paraplyorganisation för alla tandläkarföreningar runt jorden där exempelvis Svenska Tandläkarförbundet är medlem.

– Det är verkligen ett ganska fantastiskt projekt, säger Stefan och lyser upp. Vi håller på att ta fram en fram global handlingsplan för hur man ska hantera tandlossningssjukdomar, eller paradontit som vi hellre säger, i hela världen.

Projektet påbörjades 2017 och börjar så smått lida mot sitt slut. Två delredovisningar, en i Madrid och en i Buenos Aires, är avklarade och nu återstår mest det slutliga godkännandet som fattas av FDI Council, det verkställande rådet som lyder under FDI:s generalförsamling.

– Rådet startar sådana här projekt, framför allt för att ge riktlinjer till mindre utvecklade länder när det gäller tandvård, för att de ska kunna hantera det på bästa sätt, förklarar Stefan ödmjukt. Tidigare hade de ett projekt om karies, och nu kom detta om paradontit.

Stefans projektgrupp består blott av fyra personer; ordförande Lijian Jin från Hong Kong, Jörg Meyle från Tyskland och David Herrera från Spanien.

– Vi började projektet med att sammanfatta all forskning som finns inom paradontit. Sedan har vi kondenserat det till något som är kliniskt användbart ute i verksamheterna. Nu är vi inne på nästa del där vi försöker göra det ännu enklare genom att sammanfatta allt i en liten folder med vilken du enkelt ska kunna diagnosticera patienter för att kunna bestämma riskprofil och vilka behandlingar som behövs, förklarar Stefan.

Den vikta folder som ligger framför Stefan på bordet är purfärsk och väntar nu på att verifieras mot all den mängd data de har.

– Ja, är det vi har förenklat och sammanfattat rimligt och fungerar i verkligheten? Fångar vi in de patienter vi siktar på eller är vårt verktyg för trubbigt? Man kan säga att vi verifierar instrumenten just nu. Detta ska vara klart att rapporteras på FDI:s nästa världskongress i San Fransisco i september nästa år.

Världskongress mot infektioner vid implantat

Tandlossningsprojektet är dock bara en anledning till att Stefan Renvert knutits till Hong Kong på senare tid. Den andra anledningen är att han är vetenskaplig ordförande (scientific chariman) för en världskongress i just Hong Kong, som arrangeras i mars av den europeiska federationen för paradontologi, EFP.

– Det är en så kallad master clinic där vi ska förmedla till kliniker hur de ska behandla infektioner vid inplantat, och då har vi samlat ihop ledande föreläsare som ska presentera detta. Vi valde Asien för att vi verkligen vill nå ut i de asiatiska länderna. Jag har gjort programmet och det är så klart jättemycket jobb med det, men det är roligt också.

Tillsammans i Hong Kong: Prof. Stefan Renvert, Dr. Georgios Pelekos, Prof. Joerg Meyle, Prof. Lijian Jin, Dr. Jean-Louis Giovannoli och Dr Dominic Ho. Foto: Privat

Implantatproblem – det andra specialområdet

Som Hong Kong-kongressen antyder har Stefan fler specialområden än bara paradontit. Infektioner vid tandimplantat är ett annat, kanske det käraste forskningsområdet. Och även här har FDI vidtagit åtgärder.

– När implantaten kom på 60- och 70-talet som en del av tandvården så trodde man att de var lösningen på problemet med tandförluster. Men efter tio år har ungefär var femte patient fått infektioner. Så det är en ganska stor andel som har problem kopplade till implantaten. Självklart har FDI observerat detta och tar tag i problemet.

Många länder har gjort som i Sverige och implantat är en vanlig behandlingsform för ersättning av förlorade tänder, men om man placerar implantat måste man samtidigt tänka framåt, menar Stefan.

– Hur tar vi hand om alla dessa infektioner i framtiden? Jag dyker upp som expert på området så jag hamnade även i denna projektgrupp. Målet är att få ut diagnostik och förebygga infektioner vid implantat.

Även detta är ett stort världsomspännande projekt. I våras samlades expertgruppen tillsammans med ett femtiotal inbjudna forskare i Zürich för att samla in all den vetenskapliga dokumentation som finns vad gäller riskfaktorer, diagnostik, behandlingsplanering och kirurgi.

– När vi avslutade konferensen hade vi konsensus kring hur vi ska få ihop allt detta. Vår grupp har gjort färdigt sina arbeten och jag har godkänt dem så nu ska de publiceras. Detta ska också mynna ut i en sammanfattad enkel folder precis som paradontitprojektet, men peri-implantitprojektet ligger några år efter, konstaterar Stefan.

På väggen bakom Stefan hänger ett nytt diplom. Det är utfärdat av American Academy of Peridontology, AAP, och är ett Clinical Research Award som delas ut en gång om året till den bästa kliniska studien inom området paradontologi.

– Vi publicerade en artikel som nominerades som bästa kliniska artikel under 2017 och jag och mina medförfattare fick priset i år för det vi har gjort angående riskfaktorer för att få peri-implantit. Men priset delades ut i Vancouver och det är ju lite långt bort, så de fick posta det, skrattar Stefan. Det gick inte att få in i schemat heller.

Källa: Högskolan Kristianstad

Text: och foto: Fabian Rimfors

Taggar
FDI