Ptj: Bra med prisjämförelse – om patienterna inte vilseleds

Prisjämförelsetjänst

Regeringen beslutade i december förra året att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård. Praktikertjänsts tandläkare varnar för att jämförelserna kan vilseleda patienterna och att kvalitet kan bli mindre viktigt. Detta enligt en undersökning i Praktikertjänst Hälsopanel, där nära 400 av koncernens tandläkare deltog.

Den webbaserade prisjämförelsetjänsten syftar, enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström, till att stärka patienternas ställning och göra det enklare att jämföra tandläkarnas priser. Praktikertjänst har genom Hälsopanelen frågat koncernens tandläkare om deras inställning till en sådan tjänst. 34 procent är positiva, 44 procent är neutrala och 20 procent är negativt inställda till en prisjämförelsetjänst.

– Vi välkomnar tjänster som underlättar för patienterna, men det är inget enkelt uppdrag att utveckla en trovärdig prisjämförelsetjänst. Det har gjorts försök tidigare, men de har inte lyckats uppfylla våra krav på trovärdighet gentemot patienterna. Jag hoppas att det blir annorlunda den här gången, säger Urban Englund, styrelseordförande i Praktikertjänst och leg. tandläkare.

Att patienterna vilseleds av priser på nätet som sedan inte överensstämmer med verkligheten är enligt respondenterna en av de stora riskerna med en prisjämförelsetjänst. Oseriösa tandvårdsaktörer kan lockas att sätta låga grundpriser med dolda tillägg som sedan kommer som en negativ överraskning för patienten.

– Det är oerhört viktigt att patienterna inte känner sig lurade. Vi tror på en transparent prissättning med tydliga kostnadsberäkningar innan behandlingar påbörjas. Det är utmärkt om en jämförelsetjänst kan bidra till att branschen hittar gemensamma sätt att redovisa detta, säger Urban Englund.

60 procent av tandläkarna i undersökningen svarar ja på frågan om de anser att relevanta kvalitetsparametrar bör inkluderas i prisjämförelsetjänsten. 20 procent svarar nej och lika många vet ej.

– Branschen måste göra en gemensam ansträngning för att hitta rättvisa sätt att mäta den kliniska kvaliteten. Jämförelser utan verklighetsförankring kring pris och kvalitet riskerar att göra mer skada än nytta för patienterna, säger Urban Englund.

Om Praktikertjänst Hälsopanel
Praktikertjänst Hälsopanel är ett webbaserat undersökningsverktyg som riktar sig till koncernens medarbetare inom vården. Undersökningen genomfördes i början av december 2016 och riktade sig till 975 tandläkare, varav 396 svarade.

 

Källa: Pressmeddelande Praktikertjänst