PTL i ny tappning

Företagsnytt

PTL;s föreningsmöte ställde sig enhälligt bakom till nya stadgar samt den föreslagna budgeten och verksamhets-planen. Dessförinnan hade alla förslag noggrant gåtts igenom och diskuterats, vilket ledde till snabba och enhälliga beslut.

Förslag till namnbyte har varit en fråga som har diskuterats livligt. Många förtroendevalda och medlemmar har inte varit odelat positiva, utan kommit med konstruktiva förslag till andra namn. Därför beslutade styrelsen att föreslå medlemsmötet att behålla Sveriges Privattandläkarförening, Svensk Privattandvård AB och varumärket Privattandläkarna fram till nästa föreningsmöte. Styrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag på namn som ska vara väl förankrat i medlemskåren till årsmötet i maj 2012.

Nu börjar det praktiska arbetet med att genomföra verksamhetsplaneringsmötets beslut med ett renodlat företagsmedlemskap, regionalisering av lokalavdelningarna och sammanslagning av förtroendenämnderna. 2012 är ett genomförandeår ute i lokalavdelningarna och ni är alla välkomna att delta i utformningen av branschorganisationen. Mer information om hur besluten rent praktiskt påverkar dig och ditt företag kommer inom kort.

Hur påverkar besluten mig och mitt företag: Läs Frågor och Svar ››

Källa: Privatlatandläkarna ››

Taggar
Företagsnytt