Regeringen föreslår fördubbling av tandvårdsstödet för äldre

Budgetproposition

I regeringens budget för 2017 föreslås att det allmänna tandvårdsbidraget höjs från 150 kronor till 300 kronor per år.

– Jag är glad över att vi nu kan fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget för äldre mellan 65-74. Tandhälsan är en viktig del av hälsan som helhet och vi vet att det här är en grupp som generellt har behov av en mer regelbunden kontakt med tandvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre.

Satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år.

Budgetsatsningen är ett resultat av regeringens förhandlingar med Vänsterpartiet.

Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.