Regeringen öppnar upp för privat asyltandvård

Aktuellt

Regeringen ger nu privata vårdgivare möjlighet att få ersättning för tandvård till asylsökande. Beskedet välkomnas av Privattandläkarna.

– ”Vi är måna om att det råder konkurrensneutralitet på den svenska tandvårdsmarknaden. Regeringens beslut innebär att ett hinder för att hela tandvårdens resurser ska kunna användas tas bort”, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Regeringen fattade den 2 juni 2016 beslut om att ändra i förordning (1994:362) om vårdavgifter för vissa utlänningar. Beslutet innebär att landstingen kan sluta avtal med privata vårdgivare om behandling av asylsökande.

– ”Vi har under en längre tid arbetat för att det ska bli möjligt även för privata vårdgivare att få ersättning för asyltandvård. Nu är det upp till de landstingen att sluta avtal med privata vårdgivare”, säger Merit Lindberg.

Förändringen träder i kraft den 1 juli 2016.

 

Källa: Pressmeddelande Privattandläkarna

Taggar
Aktuellt