Regeringen stärker hälsofrämjande arbete i sjukvården

Kvalitet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja införandet av de nya riktlinjerna som ska stärka vårdens hälsofrämjande arbete.

Satsningen är ett led i regeringens fortsatta arbete med att göra kopplingen mellan folkhälsoarbete och hälso- och sjukvården tydligare. Det vill säga att ta tillvara på möjligheten att i större grad informera och motivera patienter till hälsoförebyggande åtgärder.

Uppdraget går ut på sprida kunskap om de nya riktlinjerna inom landsting och kommuner. Bland annat genom att skapa en interaktiv utbildning och använda sig av it-lösningar för att följa upp och kartlägga hur införandet går. I December 2014 ska Socialstyrelsens arbete med att stötta de hälsofrämjande riktlinjerna redovisas.

Källa: Kvalitetsmagasinet.se ››

Taggar
Kvalitet