Region Skåne avvisar begäran om möte inför upphandling av tandteknik

Aktuellt

Sveriges Tandteknikerförbund har begärt ett möte med ansvariga politiker i region Skåne om upphandling av tandtekniska tjänster. Politikerna och tjänstemännen har inte hörsammat denna begäran. Anledningen till att mötas var/är de maxpriser som satts av region Skåne.

Den prisnivå som Region Skåne anger för tandteknik innebär att tandteknik producerad i Sverige får söka sig till nya kunder inom andra landsting, privata tandläkare och export. Det är olyckligt för de tandläkare som arbetar inom folktandvården i Region Skåne och som önskar arbeta med sina professionella tandtekniska kollegor. Naturligtvis kommer slutkunden, patienten, att påtagligt märka av denna förändring.

Exempelvis så anger Region Skåne ett maxpris för ”laboratorieframställd krona” som ligger mer än 20 % under det inofficiella referenspris som regeringen år 2008 angav i sin tandvårdsreform.  Ett annat exempel gäller ”Implantatförankrad bro, 4 fixturer inkl. proteständer” med ett maxpris om 13 400 kr. Här ligger marknadspriset idag inklusive material på ungefär det dubbla.

Från förbundets sida kan vi endast rekommendera våra medlemmar, att under rådande omständigheter, avstå från att lägga anbud till Regions Skånes upphandling av tandtekniska tjänster dvs. bojkott.

 

Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB

Jan Eric Gyllenram, Vd

Taggar
Aktuellt