Region Skåne ger inga förutsättningar att lämna seriösa anbud i deras pågående upphandling av tandtekniska arbeten

Aktuellt

För ett par veckor sedan kom ett anbudsunderlag från Region Skåne. Det är med stor förvåning många av oss tandtekniker läser att de redan på förhand har bestämt sig för maxpriser som ligger 20 – 40 % under branschens genomsnittspriser.  Hur tänker man egentligen?

Tror verkligen upphandlarna på Region Skåne på fullt allvar att det är möjligt för en redan ekonomiskt hårt utsatt bransch att sänka sina priser ner till de nivåerna? Tror man verkligen att dentallaboratorierna är beredda att subventionera folktandvården i Skåne på bekostnad av Sveriges privattandläkare? Kan Region Skåne ge oss ett enda skäl till varför vi skall erbjuda tandtekniska arbeten till folktandvården i Skåne till betydligt lägre priser än till privatpraktiserande tandläkare?

I Sydsvenska Dagbladet kunde man den 6 september läsa om ett liknande beteende när det gäller upphandling av busstrafik i Malmö. Skånetrafiken fick endast ett anbud som märkligt nog förkastades. Hur det kommer att gå för Malmös bussresenärer i höst när det nuvarande avtalet löper ut är det ingen ansvarig som kan uttala sig om.

Nu är det förvisso inte kollektivtrafik som Region Skåne upphandlar men något för medborgarna lika viktigt, tandvård! Vad detta sätt att göra upphandling på kommer att betyda för folktandvårdens patienter i Skåne är en fråga som ansvariga politiker och upphandlare bör fundera noga över.  Om Region Skåne tror att man i sin upphandling med maffialiknande metoder skall få svenska tandtekniker att betala priset för sin egen bristande lönsamhet så tror man definitivt fel. Det kommer istället i en mycket snar förlängning att gå ut över folktandvården, tjänstetandläkarna och patienter bl.a. genom bristande kvalité och garantier som inte är någonting värda.

Södra Kretsen

Sveriges Tandteknikerförbund

Taggar
Aktuellt