Region Skåne vill stärka tandvårdens folkhälsoarbete

Aktuellt

Tandvården möter regelbundet cirka 95 procent av alla barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år. I nuläget är tandvårdens folkhälsoarbete inte tillräckligt strukturerat. Hälso- och sjukvårds­nämnden beslutade den 28/5 därför att ta fram handlingsplaner för två pilotprojekt; ”Tobaks­prevention” och ”Barn som far illa” för tandvården.

Tandvården kan tidigt upptäcka individer i riskzon, motivera till förändrade levnadsvanor, stödja sårbara grupper samt behandla och sprida kunskap. Genom att göra tandvårdens folkhälsoarbete mer strukturerat kan tandvården bidra till att skapa en bättre och mer jämlik hälsa hos befolkningen.

 

Källa: Region Skåne

Taggar
Aktuellt