Regionförbundet och landstinget slås ihop och blir Region Örebro län

Aktuellt

Den 5 mars sa riksdagen ja till landstingets ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region i Örebro län från och med 1 januari 2015.

Beslutet innebär att Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län går samman och bildar den nya regionorganisationen Region Örebro län.

 

– Ett historiskt beslut för Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsen ordförande. Regionbildning ger oss bättre förutsättningar att arbeta med utvecklings- och tillväxtfrågor för hela regionen. I Region Örebro län får vi ett utökat ansvar och en större roll.

– En viktig dag för Örebro län! Nu kan vi verkligen se fram emot att kunna stärka vår region ytterligare, säger Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande. Nu behövs samling inför de viktiga uppgifterna som ligger framför oss.

Val till den nya regionens parlament, regionfullmäktige, kommer att ske i samband med riksdagsvalet den 14 september 2014.

 

Fakta:

Den nya regionen ska starta sin verksamhet i samband med den nya mandatperioden, 1 januari 2015. Landstinget och regionförbundet upphör då som separata organisationer och bildar tillsammans Region Örebro län.

Mer konkret innebär det ansvar för regional samhällsplanering, hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, infrastruktur, kollektivtrafik, energi och klimat, innovationer och entreprenörskap, kompetensförsörjning, turism, kultur med mera.

Den nya regionen kommer också att, inom exempelvis det regionala tillväxtområdet, få uppdrag direkt från regeringen och statliga myndigheter för att genomföra statliga uppdrag. Regionen får därmed en roll som är större än uppdragen som finns i dagens landsting och regionförbund.

 

Relaterat

 

Källor: Örebro läns landsting och SVT

Taggar
Aktuellt