Remissrundan avslutad – hur blir propositionen?

TANDVÅRDSUTREDNING

Remissrundan till den stora Tandvårdsutredningen avslutades idag 1 september. Av de över 150 remissinstanserna valde flera att inte göra sin röst hörd.

Svar från flera tunga aktörer saknas fortfarande på Socialdepartementets hemsida för remisser.  Under onsdagen 1 september var det osäkert om de inte lämnat in svar eller om socialdepartementets diarie inte hunnit med att lägga upp dem.

Det politiska läget i Sverige är ju som bekant osäkert. Frågan som många kanske ställer sig är hur den slutgiltiga propositionen ser ut efter ett eventuellt regeringsskifte.

Dental24 bevakar utvecklingen och återkommer inom kort med en större analys.

/Dental24