Resurstandläkare till Folktandvården!

Insändare

Bristen på tandläkare inom Folktandvården i norra Sverige beror på att man inte har lyckats erbjuda unga tandläkare ett tillräckligt attraktivt, varierat och väl betalt arbete. Det saknas dessutom stöd från äldre, erfarna kolleger. Enligt Johan Gunne, tandläkare och prof. em. krävs externt tillsatta resurstandläkare för att ”rädda” Folktandvården.

Det finns idag ett stort antal vakanta tandläkartjänster i Norrbotten och Västerbotten. Ansvariga för Folktandvården i dessa landsting har inte varit särskilt framgångsrika med den interna rekryteringen. Säkert finns det flera orsaker till detta.

Jag tror att den främsta anledningen är att Folktandvården idag inte erbjuder tandläkarna ett tillräckligt varierat arbete. Man har inte lyckats med att upprätthålla den kliniska kompetensen på de enskilda klinikerna, vare sig i glesbygd eller i centralort.

Man har misslyckats med att ersätta de äldre välutbildade och erfarna tandläkarna med nyutbildade tandläkare från högskolorna i Sverige, säger Johan Gunne.

Johan Gunne, tandläkare och prof. em.

För många av de unga tandläkarna är det inte tillräckligt attraktivt att arbeta inom Folktandvården. Arbetet har blivit mer ensidigt. På många kliniker utförs endast barntandvård och akuttandvård. Vuxentandvården har mer eller mindre totalt övertagits av privattandläkarna. Tandläkaren erbjuds inte någon tid eller möjlighet att ”färdigbehandla” sina patienter. Man har inte heller tillgång till kvalificerat stöd av erfarna kollegor, som tidigare kunde lotsa in de oerfarna tandläkarna på klinikerna. Dessutom går det inte att blunda för att löneläget är lågt!

Jag föreslår att man snarast inrättar resurstandläkartjänster, tandläkare med hög klinisk kompetens, som kan överbrygga glappet på kompetens som nu råder – i stället för att ta in utländska tandläkare med dåliga kunskaper i svenska språket. Det finns ett stort intresse bland äldre och erfarna tandläkare att hjälpa till med att rädda Folktandvården. Dessa tandläkare är också väl förtrogna med hur den svenska tandvården fungerar. Det är alldeles självklart att dessa resurstandläkare ska förmedlas/anställas utanför ordinarie Folktandvårdsorganisation, som totalt misslyckats i sitt rekryteringsarbete. Det vore ett stort misstag att inte redan idag starta detta arbete.

 

Johan Gunne, tandläkare och prof. em.

Tidigare verksam vid Umeå Universitet/Tandläkarhögskolan i Umeå

Taggar
Insändare