Robert Gottlander till chefspost på Henry Schein

Personnytt

Robert Gottlander till chefspost på Henry Schein Inc. – en av världens ledande distributörer inom sjukvård och odontologi


Den svenske tandvårdsveteranen Robert Gottlander har rekryterats till Henry Schein Inc där han skall tillträda en befattning med globalt ansvar för marknad och utbildning inom företagets dentala protetikdivision.

 

Robert Gottlander, 55, är tandläkare med en examen från tandläkarhögskolan i Göteborg och kommer närmast från en tjänst som vice VD på Nobel Biocare Inc. i Zürich. Gottlander har sedan 1986 haft en rad ledande befattningar inom marknad, produkt och utbildning på Nobel Biocare.

 

Henry Schein, Inc., är en av världens ledande distributörer av sjukvårdsprodukter och -tjänster till privatpraktiserande läkare, tandläkare och veterinärer. Henry Schein Inc. är noterat på Nasdaq-börsen.

 

 

Taggar
Personnytt