SACO-rapport: Tandläkare

arbetsmarknad

För nyexaminerade tandläkare råder det idag liten konkurrens om jobben och bland tandläkare med yrkeserfarenhet är konkurrensen ännu mindre. Det finns dock stora regionala skillnader i efterfrågan.

Prognosen är att det råder balans på arbetsmarknaden för nyexaminerade om fem år. Erfarna tandläkare möter fortsatt liten konkurrens. Men prognosen bygger på flera olika faktorer. Enligt Socialstyrelsens nationella planeringsstöd är det många tandläkare som går i pension inom överskådlig framtid, men det är svårt att beräkna exakt när det sker eftersom inte alla går i pension vid 65 års ålder. Även antalet svenska studenter som läser till tandläkare utomlands kan påverka situationen i Sverige.

Efterfrågan på tandläkare styrs även av hur mycket tandvård som konsumeras och detta kan förändras efter politiska beslut, tandvårdsstödets utformning, samhällsekonomins utveckling samt migration.

Källa: SACO

Taggar
arbetsmarknad