Saker som stressar oss på jobbet

Arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning är den absolut vanligaste anledningen till jobbstress. Men även otydlighet i ansvar och ledarskap gör att vi känner oss stressade. Det visas i en Novus-undersökning beställd av Unionen.

– Av de som känner sig stressade säger två av tre att en anledning till jobbstressen är för hög arbetsbelastning, vilket gör det till den överlägset vanligaste orsaken. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska de anställdas stress. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.

Vad gör dig stressad?

Så här svarade de tillfrågade privatanställda tjänstemännen som deltog undersökningen (andel av de som generellt känner sig stressade av jobbet)

  1. För hög arbetsbelastning (66 %)
  2. Otydlighet i vilket ansvar, mandat och befogenheter man har (42 %)
  3. Otydligt ledarskap (40 %)
  4. Slimmad organisation (35 %)
  5. Jobbet tar tid på bekostnad av familj och vänner (27 %)
  6. Omorganisationer (25 %)
  7. Ständig nåbarhet (24 %)
  8. Annat (6 %)
  9. Vet ej (1 %)

– Att fler än sex av tio tjänstemän känner sig stressade av sitt jobb måste arbetsgivarna ta på allvar. Med dessa resultat har problembilden blivit tydlig, säger Peter Hellberg.

 

Återhämtning nödvändig

Alla vet att det är viktigt att ta ett break emellanåt. Ändå känner sig 6 av 10 stressade och många har svårt att få tid för återhämtning. En del i problemet är att det går att bli nådd överallt och när som helst. Att stressa ibland är inte farligt. Men för att inte öka risken att bli sjuk är det nödvändigt att ha tid för återhämtning.

Den aktuella undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018. Undersökningen genomfördes även 2015 och 2016.

”Reclaim the break”

För att uppmärksamma problemen med stress och arbetsmiljö har Unionen lanserat en kampanj ”Reclaim the break”.

Taggar
Arbetsmiljö