Sara Berggren tilldelas 2016 års KaVo-stipendium

Personnytt

Sara Berggren tilldelas årets KaVo-stipendium mot bakgrund av hennes engagemang för kunskapsspridning inom internationellt hjälparbete vilket stämmer väl in med Malmö Högskolas visioner om internationalisering och globalt engagemang.

Stipendiet ska Sara använda för att tillsammans med Tandläkare utan gränser resa för att på plats bidra och lära om tandhälsans betydelse för ökad livskvalitet.

 

Källa: KaVo

Taggar
Personnytt