Satsning på tandhygienister i samarbete med Högskolan Kristianstad

UTBILDNING

20 tandhygienister i Folktandvården Skåne får chansen till fördjupad utbildning i tjänsten. Utbildningen är på 7,5 hp och sker i samarbete med Högskolan Kristianstad.

– Det är viktigt att ge möjlighet till kompetensutveckling under hela karriären. Det bidrar till att vi ständigt kan vara i framkant, samtidigt som patientsäkerheten och vårdkvaliteten ökar, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

Den ettåriga utbildningen startar våren 2020 och det finns 20 platser som tandhygienister med tillsvidareanställning i Folktandvården Skåne kan söka. Fler platser planeras framöver.

– Det är en fantastisk möjlighet för tandhygienister som redan har en ett- eller tvåårig utbildning att få fördjupade kunskaper inom området oral hälsa. Målet med utbildningen är att stärka det kliniska omhändertagandet och självständighet i arbetet genom ökad kunskap och förståelse, i enlighet med den nya treåriga tandhygienistutbildningen, berättar Fanny Fridman, tandhygienist och Folktandvården Skånes utvecklingsledare i oral hälsa.

Utbildningen Hälsofrämjande arbete och behandling inom tandhygienistens yrkesområde med fokus på evidensbaserad Barn- och Ungdomstandvård är på 7,5 hp och sker i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Källa: Folktandvården Skåne

Taggar
UTBILDNING