ScanMer AB förvärvar 100 % av aktierna i dpnova ab

Företagsnytt

ScanMer AB har per den 16 augusti förvärvat 100 % av aktierna i dpnova AB. ScanMer AB är ett investmentbolag som med mycket långsiktigt perspektiv investerar inom shipping, logistik och i bransch- och marknadsområden i strukturförändring.

Bakgrunden till ScanMer ABs investering i dpnova ab, är att ScanMer AB har identifierat att det dentaltekniska området är i en strukturförändring, beroende framförallt på att ny teknik, nya material och ökad service kommer att förändra kraven på dentallaboratorierna.

Ambitionen är att med dpnova som bas, långsiktigt bygga en nordisk aktör inom dentalteknik som av tandläkare och patienter uppfattas som den bästa dentalleverantören.

I samband med förvärvet lämnar Hans Hammar som VD för dpnova men kommer att fortsätta i styrelsen:
– Under min tid som VD har dpnova blivit ett mindre men effektivare företag. Nu är fasen med stora kostnadsbesparingar avslutad och det är dags att börja växa affären. Det känns som en logisk tidpunkt att lämna över till Per Hallberg som har gedigen erfarenhet från dentalbranschen säger Hans Hammar.

– Traditionellt sett har dentallaboratoriebranschen bestått av små, fristående företag, men en konsolidering av marknaden har startat och branschstrukturen kommer att ändras framöver. Dpnova kommer att fortsätta att investera i ny teknik och kompetensutveckling vilket ger företaget goda förutsättningar att stärka sin redan ledande ställning på den nordiska marknaden säger Per Hallberg, tillträdande VD i dpnova ab.

 

Säljaren Kaupthing Bank gläds åt ScanMer som ny ägare i dpnova
– Jag är övertygad om att ScanMer på ett positivt sätt kommer att medverka till att utveckla dpnova tillsammans med alla engagerade medarbetare säger Örn Gudmundsson, ansvarig för Kaupthing Bank i Norden.

Dpnova är Nordens ledande dentallaboratorium och har 60 års erfarenhet av att erbjuda tandläkare dentalprodukter. Dpnova omsätter ca MSEK 190 och har 157 anställda, med laboratorium i Malmö, Stockholm, Göteborg och Jönköping.

ScanMer AB ägs av familjen Michael Kjellberg. ScanMer AB startades för 20 år sedan, har primärt investerat inom shipping, logistik, fastigheter och i bransch- och marknadsområden i strukturförändring. ScanMer AB bygger alla affärer på människor, och honnörsord är entreprenörskap och långsiktighet. ScanMer AB gruppen omsätter MSEK 2 000, och har ca 600 anställda

Taggar
Företagsnytt