Se in i framtiden på Swedental

Riksstämma/Swedental

Digitalisering och innovativa framtidslösningar inom tandvården genomsyrar årets Riksstämma och Swedental 14–16 november på Svenska Mässan. Future Lab kallas ett helt nytt inslag. Ett upplevelseområde där besökaren är i centrum och får göra en resa där man blir ”störd, berörd och framtidspeppad”.

Resan inleds med avstamp i historiken, för att med hjälp av sinnespåslag snabbt och spännande fortsätta till framtiden och en demoyta.

På denna demoyta får besökarna handgripligen möjlighet att provköra framtidens teknologi, bl a via Simodonter, som på ett realistiskt sätt simulerar borrning i tänder.

Här visas också en modell för specialistbehandling på distans. Modellen körs live, uppkopplad mot en folktandvårdsklinik i Kvillebäcken.
I Future Lab visas även exempel på AI, artificiell intelligens, och MR, mixed reality. Och hur man via hologram kan visualisera en CBCT-röntgen.
– Vi kommer också att berätta hur Big Data-körningar och robotisering kan användas för att tidigt upptäcka avvikelser i verksamhetsdata, säger Bent Petersen, tandvårds- och utvecklingschef Folktandvården Västra Götaland, som bjuder in hela sin personal, över 3 000 anställda, till årets Swedental.

I en annan del av mässan presenteras ”Världens smartaste tandklinik”, full med digitala lösningar som ska förenkla och förbättra vården. Området speglar ett projekt som just nu genomförs av Folktandvården Idun i Västerbotten, där man testar att genomföra digitalisering fullt ut. Ambitionen är att kunna bedriva digital tandvård genom samtliga processer.
– Digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att förändra arbetssätt och flöden. Vi testar nya idéer här, och om vi ser att det fungerar bra ska det ut till alla våra kliniker inom allmäntandvården, om inte så förkastas det, säger Anna-Maria Stenlund-Berggren, tf. tandvårdsdirektör, Folktandvården Västerbotten.

Riksstämman erbjuder just i år flera efterfrågade föreläsningar om den senaste forskningen inom teknik, exempelvis: Vad är artificiellt lärande och hur använder vi det inom tandvården?
Att tandvårdspersonalen själva kan ersättas med artificiell intelligens och robotar kanske ter sig som en utopi.
Frågan tas upp i seminariet ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?”. Hans Sandberg, tandläkare och ledamot av Riksstämmenämnden, tror definitivt att digitaliseringen kan bidra till effektivare arbetssätt:
 AI kan bli oss överlägsna på att fatta rätt behandlingsbeslut. Och en robot kan till stora delar ta över tandläkarens jobb, säger han.
Han jämför tandläkarens roll med en pilots: få sätter sig frivilligt i ett flygplan utan en kompetent pilot i cockpit. Ändå accepterar vi utan vidare att en autopilot sköter det mesta av flygningen.

– Den psykologiska faktorn är viktig. Även om en robot skulle kunna göra det mesta av tandläkarens jobb måste patienten kunna känna sig trygg. Därför lär tandläkaren behövas inom överskådlig framtid.

 

Källa: Svenska Mässan