”Sensation” när Göteborgs-Posten granskade tandvården

Aktuellt

”Världens bästa tandvård” kom på skam när G-P tog fram storsläggan.

I en artikelserie som sa sig ”granska tandvården” gick Göteborgs-Posten veckan före Riksstämman till hårt angrepp mot svensk tandvård. I stort uppslagna artiklar och förstasidor slog man till med rubriker som ”Rutten tandvård”, ”Fusk”, ”Stora brister i vården”, ”Professionell inkompetens”, ”Oseriösa tandläkare fuskar till mellan 300 miljoner och en miljard”.

Baserat på mycket osäkra siffror i grova intervall satte G-P skräck i läsarna och målade upp bilden av en fuskande tandläkarkår. Artiklarna utgick bl a från åtta fall av felbehandling som ännu inte är utredda varav ett fall återkom ett flertal gånger i de stort uppslagna artiklarna.

Ekonomisk brottslighet skadar patientens förtroende och trygghet i vården

Misstankarna om felbehandlingar och ekonomisk brottslighet togs förstås upp av flera talare på Riksstämman. Ordföranden i Tandläkarförbundet, Gunilla Klingberg, såg allvarligt på bristerna och menade att tandläkare som missbrukar ersättningssystemet inte bara lurar samhället utan även sätter patientsäkerheten på spel. ”Gör man sig skyldig till ekonomisk brottslighet i förhållande till patienten är det illa och skadar patientens förtroende och trygghet i vården”.  ”Patientsäkerhet och god vård det viktigaste”, sa Klingberg i sitt invigningstal på stämman.

Privattandläkarnas informationsansvarige Dan Nilsson uttalade sig i G-P ”Medlemmar som medvetet fuskar och döms för det kan uteslutas ur vår organisation. Vi tar entydigt och klart avstånd från fusk”. ”Det är bra att Socialstyrelsen tittar på fallet. Samma sak med Försäkringskassan, det är bra att de skärper kontrollen.”

Ingen ska dömas ohörd

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, berörde också artikelserien i sitt invigningstal på stämman. Hans uppgift är att värma om de svaga i samhället som ofta råkar illa ut p g a diskriminerande behandling i olika sammanhang.

”I fallet med mobil tandvård i Västra Götaland där 198 av 300 behandlingar innehåller felaktigheter finns det förstås all anledning att titta på vissa delar avseende yrkesetiska regler. Men det gäller också att inte generalisera och döma någon ohörd”, sa Hammarberg. Han framhöll också att alla vinner på en granskning av Socialstyrelsen.

Inte Försäkringskassans siffror i G-P:s artiklar

Vid den kontakt som Dental24 tog med Försäkringskassan framkom att Försäkringskassan inte står bakom de siffror som G-P använder i sina reportage. Försäkringskassan ser inte något som tyder på att fusk med ersättningar är så utbrett som G-P framhåller.

Granskning av tandvården välkommen

Visst är det bra med granskning men det är kanske som tandläkare Magnus Fritzell i Stenungsund sa: ”Det är kanske myndigheterna som ska granska tandvården och inte G-P”.

 

/Denta24

 

 

Taggar
Aktuellt