Skärpta krav ska ge säkrare skönhetsbehandlingar

Proposition

Regeringen vill införa en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som bland annat innebär att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer. Den 3 december, beslutades en proposition med syftet att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

– Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Därför föreslår regeringen en ny lag, säger socialminister Lena Hallengren.

Det saknas idag reglering för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, trots att de kräver medicinsk kompetens och kan innebära betydande hälsorisker för den enskilde. Med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avses till exempel plastikkirurgiska ingrepp samt injektioner med fillers eller botox.

I regeringens proposition föreslås att bland annat patientskadelagen och patientsäkerhetslagen samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas när estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs. Syftet är att trygga en god och säker vård. Utförarna måste även teckna patientförsäkring, vilket ger enskilda ökad möjlighet till ersättning vid skador.

Den nya lagen innehåller också bestämmelser om att enbart legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp samt att endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjukskö­terska ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Det föreslås också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.

Det ska vara straffbart att utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för den som inte uppfyller föreskrivna kompetenskrav eller bryter mot åldersgränsen. Straffet för brotten ska vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa: Regeringskansliet

Taggar
Proposition