Skärpta sanktionsmöjligheter mot tandläkare och tandhygienister som fuskar med tandvårdsstödet

TANDVÅRDSSTÖDET

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Försäkringskassan ska ges förstärkta möjligheter att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen.

Lagrådsremissen innehåller ett antal åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet och skapa en förbättrad kontroll, uppföljning och analys av tandvårdsstödet.

– Vi har en väldigt bra tandläkarkår i Sverige och vi ligger också i topp vad gäller tandhälsa i världen. Men vi kan aldrig acceptera att det förekommer slarv och medvetet fusk i tandvården. Nu gör vi sanktionsmöjligheterna mindre trubbiga och mer träffsäkra för att snabbare komma till rätta med felaktigheter och fusk, säger Gabriel Wikström.

Förslagen i lagrådsremissen följer delar av Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöds förslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

I lagrådsremissen aviserar regeringen också en kommande utredning som syftar till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård.

 

Läs mer: Lagrådsremiss: Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

 

 

Källa: Regeringskansliet